Webb-Design
Webbdesign är en hobby och bisyssla som jag har. Eftersom det är en bisyssla, så kan jag inte ta de mest tidskritiska och stora uppdragen. Däremot kan jag förutom att lösa övriga uppdrag, även fixa väldigt små och korta jobb (ned till nån timmes jobb).
Jag använder till största delen dessa verktyg och tekniker för att utveckla hemsidor
HTML: HTML är grundspråket för en hemsida.
PHP: Används för att få mer avancerad funktionalitet på hemsidan.
SQL: Används för att utföra uppgifter i en ev databas.
CSS: Används för att separera utseende från grundstrukturen på hemsidan.
Templates: Denna teknik innebär att all text på hemsidan samlas i en textfil. Denna text är sedan lätt att översätta, om man vill ha sin hemsida på ett annat språk. Det går även bra att ha sin hemsida på flera språk.
Open source / Linux
Open source / Linux är ett område som jag jobbar lite mer med på min fritid och använder nästan uteslutande dessa verktyg privat. Jag kör för närvarande med Ubuntu som operativsystem på mina maskiner. Använder Open office för dokumentation, the Gimp för bildbehandling, mm.
Systemtest
Min huvudsyssla är systemtest av datasystem till tåg och tågledning. Här jobbar jag i huvudsak med praktisk testning i vårt testlabb. I labbet bedriver jag även felsökning och installation/konfigurering av datasystemen. I labbet används både Linux och Windows.
Andra uppgifter är att tolka krav och skriva testfall. Detta görs i ett system som heter Doors. Kontorsarbetet bedrivs i Windowsmiljö.
Tidigare erfarenhet
Här är en del exempel på tidigare erfarenhet inom data och IT.
Datakonsult med inriktning mot systemtest och kravhantering/dokumentation.
En kort period med C++ programmering och ECMA-script. Använde ett ramverk som heter QT och som utvecklas av Nokia/Trolltech.
Dataansvarig, plus testare. Ansvarig för datormiljön på ett mindre företag. Felsökning, uppgraderingar, hanterade server, mm. Företaget utvecklade specialanpassade datasystem till bilar. Var ansvarig för testning och support/felsökning på dessa.
Utveckling av dating site för den Brasilanska marknaden. Jobbade med PHP, HTML och MySQL.
Utbildning
Jag har en magisterexamen (vilket innebär 4 års studier) inom Programvaruteknik från BTH (Blekinge Tekniska Högskola).
Huvudfokus på utbildningen var programutveckling, vilket innefattade många kurser inom programmering. JAVA var vårt huvudspråk, men vi läste även lite C, C++ och SQL. Andra tekniska kurser var nätverksteknik, algoritmer, databaser, realtidsystem, mm.
Andra lite mjukare kurser var ex mjukvarudesign, matematik, användargränssnitt, verifiering/validering, mm.
En stor del av utbildningen innebar att utveckla programvara genom projektarbete. Ett projektarbete för varje år med ökande svårighetsgrad och komplexitet.