ASCII-översättare
Detta verktyg översätter mellan vanlig text och ASCII.

Instruktioner
Översätt från ASCII Översätt till ASCII